Ergovent

Inga utskjutande delar!
Slätt och jämnt tak.

Ventilationsplentumet är en viktig del av ventilationssystemet.

ERGOVENT ventilationsschakt av gips är installerade i gips, putsade och målade med samma fartygsfärg.
Endast en estetisk, ringformad spricka för luftflödet lämnas kvar i taket.

Det är det ”senaste modet”